Heros

      Nasze Patrole Interwencyjne stacjonują w Mysłowicach, Sosnowcu, Katowicach,  Będzinie i Dąbrowie Górniczej.

Agencja Ochrony „HEROS” mieści się w Będzinie. Koncesję na prowadzenie Działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia otrzymała decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. O ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114 poz. 740 z późniejszymi zmianami).
Personel naszej Agencji Ochrony wywodzi się z wielu renomowanych podmiotów branży ochroniarskiej działających na rynku od wielu lat. Firma opiera się miedzy innymi na pionowych strukturach zarządzania, (co sprawia że proces decyzyjny jest maksymalnie krótki) elastyczności działania lokalnego, mądrym inwestowaniu i zorientowaniu na klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *