Monitoring

Co to są systemy alarmowe?

monitoringBudowa systemu alarmowego:

 • centrala alarmowe
 • moduły alarmowe
 • czujniki /czujki
 • klawiatury do uzbrajania alarmów
 • zasilanie centrali z podtrzymaniem

OPIS SYSTEMU ALARMOWEGO

Niżej opiszemy wykonanie systemów alarmowych. Poniższe opisy mają za zadanie przybliżyć problematykę systemów zabezpieczeń, ale nie są w stanie przedstawić wszystkich istotnych aspektów tematu. Z tego względu konieczne jest indywidualne dobranie optymalnego rozwiązania do konkretnego przypadku.

Systemy tradycyjne

Najtańsze i najprostsze rozwiązanie, ale jak to bywa w takich przypadkach najbardziej zawodne. Standardowo składają się z kilku lub kilkunastu czujek typu PIR. Skuteczność i niezawodność tych systemów zależy od klasy zainstalowanych urządzeń i fachowości instalatora. Najsłabszym ogniwem jest tu brak transmisji sygnału oraz możliwości natychmiastowego wezwania odpowiednich służb interwencyjnych w wypadku wystąpienia zagrożenia. Wbrew powszechnej opinii sygnalizator optyczno-akustyczny (popularny kogut), często nawet nie odstrasza włamywaczy gdyż łatwo go zasłonić lub zwyczajnie zniszczyć. Jednak przy zastosowaniu odpowiedniego typu urządzeń można to wyraźnie utrudnić. Przy właściwych urządzeniach będzie istniała możliwość późniejszego podłączenia systemu alarmowego do sieci monitoringu, bez konieczności wymiany części składowych.

Systemy z monitoringiem

DSCN2906
Instalacja tego typu systemów jest podobna do tych opisywanych powyżej, z jedną, ale zasadniczą różnicą. Ostatnim ogniwem jest nadajnik telefoniczny, GSM lub radiowy (preferujemy rozwiązania radiowe lub GSM ze względu na większą niezawodność) powiadamiający w krytycznej sytuacji odpowiednie służby (grupy interwencyjne, właściciela obiektu, itp.) o zaistniałym zdarzeniu. Jest prawdopodobne, że włamywacz (przy założeniu, że mówimy o systemach dozoru mienia) nawet nie będzie wiedział, że wywołał alarm, gdyż brak w tym systemie sygnalizatora optyczno-akustycznego, a powiadomienie jest ciche. Natychmiastowe wezwanie pomocy pozwala na złapanie sprawcy na gorącym uczynku i zabezpieczenie miejsca włamania (incydentu) lub uniemożliwienie kradzieży, a przez to uchronienia przed szkodami. Oczywiście dla sprawności działania całego systemu bardzo ważny jest profesjonalizm monitoringu i ochrony, a w szczególności:

 • dublowanie wszystkich urządzeń niezbędnych do działania systemu,
 • odpowiednia ilość, wyposażenie, wyszkolenie i rozmieszczenie jednostek patrolujących,
 • doskonała znajomość lokalnego terenu,
 • solidność i doświadczenie firmy której powierzyliśmy monitoring i ochronę.
 • mechaniczne i elektromechaniczne, wywołujące stan alarmowania przez rozwarcie styków łącznika elektrycznego w odpowiedzi na otwarcie drzwi, okien;
 • wibracyjne, wywołujące stan alarmowania w odpowiedzi na wykrycie różnego rodzaju drgań i wibracji materiału, konstrukcji chronionego obiektu;
 • zbicia szyby, wywołujące stan alarmowania w odpowiedzi na wykrycie zjawisk charakterystycznych dla zjawiska tłuczenia tafli szakla umieszczonej w sztywnej ramie (dźwięk, fala uderzeniowa, ultradźwięki);
 • ultradźwiękowe, wywołujące stan alarmowania w odpowiedzi na zmianie częstotliwości fali dźwiękowej (powyżej 20 kHz) odbitej od poruszającego się obiektu w obszarze wykrywania (zjawisko Dopplera);
 • mikrofalowe, wywołujące stan alarmowania w odpowiedzi na zmianie częstotliwości promieniowania mikrofalowego (powyżej 1 GHz) odbitego od poruszającego się obiektu w obszarze wykrywania (zjawisko Dopplera);
 • pasywne podczerwieni, wywołujące stan alarmowania w odpowiedzi na zmianie odbieranego natężenia promieniowania podczerwonego spowodowanego poruszaniem się obiektu o innej temperaturze niz. temperatura Tyla, w obszarze wykrywania;
 • aktywne podczerwieni, wywołujące stan alarmowania, gdy nastąpi przerwa w odbiorze przez czujkę – odbiornik wiązki promieniowania podczerwonego emitowanej przez czujkę – nadajnik. Długość fali promieniowania jest z zakresu promieniowania niewidzialnego tzn. powyżej 760 nm.;
 • inne, reagujące na wykrycie różnych zjawisk fizykochemicznych, takie jak: pojemnościowe, indukcyjne, ciśnieniowe, gazowe, dymu, temperatury, itp.

CO TO JEST OCHRONA FIZYCZNA?

Ochrona Fizyczna

Ochrona fizyczna jest podstawowym i nieodzownym elementem każdego systemu ochrony i polega na stałej obecności pracowników naszej firmy w strzeżonym obiekcie.
Do  obowiązków pracowników należy czuwanie nad bezpieczeństwem mienia i osób znajdujących się na terenie strzeżonego obiektu, a tym samym zapobieganie włamaniom, kradzieżom czy dewastacjom. Pracownicy ochrony posiadają uniformy służbowe, są wyposażeni w środki techniczne oraz utrzymują łączność radiową. Zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia, wszystkie osoby nadzorujące służbę pracowników ochrony, posiadają licencje I i II stopnia. Ochraniany obiekt wspomagają patrole grup interwencyjnych. Dodatkowo obiekt może zostać wyposażony w system monitorowania czasu, miejsca i rezultatów pracy personelu w czasie rzeczywistym, dzięki zastosowaniu technologii transmisji danych opartej na GPRS. Skuteczny plan ochrony jest wynikiem doświadczenia jego twórców, znajomością dostępnych rozwiązań, oraz odpowiedniego rozpoznania zagrożeń. Ważnym elementem jest dobra współpraca poszczególnych komórek ochrony, które biorą udział w jego tworzeniu, a także umiejętność nierutynowego traktowania poszczególnych zagadnień. Pracownik ochrony na terenie obiektu dba o bezpieczeństwo mienia i osób będących na terenie obiektu. Jest  zorientowany, jakie zagrożenia mogą spotkać osoby na obiekcie. Zna dokładną formę obiektu, wie gdzie się znajdują punkty newralgiczne i reaguje według ustalonych procedur.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *